ABF Vux Angered


Spadegatan 3, 424 65 Angered
Karta till Angered

 
Spårvagn 4,8 och 9. Hållplats Angereds Centrum.

I rymliga och funktionella lokaler har vi undervisning i svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk.

Telefon:

Telefontider:
Måndag–torsdag
Fredag
031-333 20 60


8.30–11.30, 13.00-16.00
8.30–11.30, 13.00-14.00
E-post:
abf.vux@abf.se

Lärare

Alsterlind, Marie, Lärare Sfi
E-post: marie.alsterlind@abf.se

Andersson, Maria
, Lärare Sfi Barn och fritid
E-post: maria.andersson@abf.se

Andersson, Willy, Lärare Sfi
E-post: willy.andersson@abf.se

Andersson, Yvonne, Lärare Sfi
E-post: yvonne.andersson@abf.se

Axelsson, Lena, Handledare Sfi Café
E-post: lena.axelsson@abf.se

Bernin, Eva, Lärare Svenska som andraspråk grund
E-post: eva.bernin@abf.se    

Björkman, Bodil, Lärare Sfi
E-post: bodil.bjorkman@abf.se    

Duaale, Muna, Modersmålslärare
E-post: muna.duaale@abf.se

Frick, Anna, Lärare Sfi
E-post: anna.frick@abf.se

Gistell, Eva, Lärare Sfi
E-post: eva.gistell@abf.se

Helin, Michael, Lärare Sfi

E-post: michael.helin@abf.se

Jansson, Annelie, Lärare Sfi
E-post: annelie.jansson@abf.se

Johansson Holmström, Mikael, Lärare Sfi Café
E-post: mikael.johansson@abf.se

Koroknay, Edit, Lärare Sfi Re-design

E-post: edit.koroknay@abf.se

Lundqvist, Renata, Lärare Sfi
E-post: renata.lundqvist@abf.se  

Malm, Anders, Lärare Sfi Yrkesspår Industri
E-post: anders.malm@abf.se

Mohamud, Radiya, Modersmålslärare
E-post: radiya.mohamud@abf.se

Olausson, Ulf, Lärare Sfi Yrkesspår Lager och terminal
E-post: ulf.olausson@abf.se

Pelttari, Marketta
, Projektledare och Lärare 
E-post: marketta.pelttari@abf.se

Rasoul, Darya, Lärare Sfi och Modersmålslärare
E-post: darya.rasoul@abf.se

Sanderson, Elisabeth, Lärare Sfi Re-design
E-post: elisabeth.sanderson@abf.se

Simonsen, Rakel, Lärare Sfi
E-post: rakel.simonsen@abf.se

Sjöqvist, Cecilia, Lärare Studiehall
E-post: cecilia.sjoqvist@abf.se 

Szekeres, Gyöngyi, Lärare Sfi
E-post: gyongyi.szekeres@abf.se

van Reisen, Antonius, Lärare Studiehall
E-post: antonius.van reisen@abf.se

Åkerberg, Maria, Lärare Sfi
E-post: maria.akerberg@abf.se

Praktikcoacher

Bäckman, Peter, Coach
E-post: peter.backman@abf.se    

Dawson, Christina, Coach
E-post: christina.dawson@abf.se

Dominguez, Cecilia, Coach
E-post: cecilia.dominguez@abf.se 

Jadonic, Mario, Coach
E-post: mario.jadonic@abf.se

Resursteam

Andréasson, Sofia, Kurator
E-post: sofia.andreasson@abf.se

Lindén, Emma, Studie- och yrkesvägledare
E-post: emma.linden@abf.se

Åsemyr, Karin, Läs- och skrivpedagog

E-post: karin.asemyr@abf.se

Studieservice

Alpsoy, Maria, Studieledare
E-post: maria.alpsoy@abf.se

Askari, Dlsos, Studieledare
E-post: dlsos.askari@abf.se

Persson, Inger, Studieledare
E-post: inger.persson@abf.se

IT/Fastighet

Genell, Martin, IT-support
E-post: martin.genell@abf.se