ABF Vux Angered


Spadegatan 3, 424 65 Angered
Karta till Angered

 
Spårvagn 4,8 och 9. Hållplats Angereds Centrum.

I rymliga och funktionella lokaler har vi undervisning i svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk.

Telefon:

Telefontider:
Måndag–fredag:

031-333 20 60


08.30 - 11.30

E-post:
abf.vux@abf.se
 

Lärare

Andersson, Maria, Lärare Sfi Barn och fritid
E-post: maria.andersson@abf.se

Andersson, Willy, Lärare Sfi
E-post: willy.andersson@abf.se

Andersson, Yvonne, Lärare Sfi
E-post: yvonne.andersson@abf.se

Axelsson, Lena, Handledare Sfi Café
E-post: lena.axelsson@abf.se 

Björkman, Bodil, Lärare Sfi
E-post: bodil.bjorkman@abf.se    

Duaale, Muna, Modersmålslärare
E-post: muna.duaale@abf.se

Frick, Anna, Lärare Sfi
E-post: anna.frick@abf.se

Gistell, Eva, Lärare Sfi
E-post: eva.gistell@abf.se

Helin, Michael, Lärare Sfi

E-post: michael.helin@abf.se

Hyllengren, Maria, Lärare Sfi
E-post: maria.hyllengren@abf.se

Jansson, Annelie, Lärare Sfi
E-post: annelie.jansson@abf.se

Koroknay, Edit, Lärare Sfi

E-post: edit.koroknay@abf.se

Lundqvist, Renata, Lärare Sfi
E-post: renata.lundqvist@abf.se  

Malm, Anders, Lärare Sfi
E-post: anders.malm@abf.se

Mohamud, Radiya, Modersmålslärare
E-post: radiya.mohamud@abf.se

Olausson, Ulf, Lärare Sfi
E-post: ulf.olausson@abf.se

Prybil, Angelica, Lärare Sfi
E-post: angelica.prybil@abf.se

Rasoul, Darya, Lärare Sfi och Modersmålslärare
E-post: darya.rasoul@abf.se

Sanderson, Elisabeth, Lärare Sfi
E-post: elisabeth.sanderson@abf.se

Simonsen, Rakel, Lärare Sfi
E-post: rakel.simonsen@abf.se

Sjöqvist, Cecilia, Lärare Studiehall
E-post: cecilia.sjoqvist@abf.se 

Szekeres, Gyöngyi, Lärare Sfi
E-post: gyongyi.szekeres@abf.se

van Reisen, Antonius, Lärare Studiehall
E-post: antonius.vanreisen@abf.se

Åkerberg, Maria, Lärare Sfi
E-post: maria.akerberg@abf.se

Praktikcoacher

Bäckman, Peter, Coach
E-post: peter.backman@abf.se    

Dominguez, Cecilia, Coach

E-post: cecilia.dominguez@abf.se 

Resursteam

Andréasson, Sofia, Kurator
E-post: sofia.andreasson@abf.se

Åsemyr, Karin, Läs- och skrivpedagog

E-post: karin.asemyr@abf.se

Studieservice

Askari, Dlsos, Studieledare
E-post: dlsos.askari@abf.se

Bärlund, Camilla, Studieledare
E-post: camilla.barlund@abf.se