Göteborg

Odinsgatan 17, 411 03 Göteborg (Odinsskolan)
Ranängsgatan 7-11, 416 64 Göteborg
Stampen, Norra Ågatan 10B, 416 64 Göteborg

Karta till Odinsskolan
Karta till Ranängsgatan
Karta till Stampen

Spårvagn 1, 3, 6 och 8. Hållplats Ullevi Norra. Gångavstånd från Centralstationen.

Här erbjuder vi ett brett utbud av kärn- och karaktärsämnen på grundläggande nivå och gymnasienivå. Vi har också utbildning i svenska för invandrare (sfi) samt yrkesutbildningar. Vissa av Odinsskolans kurser är förlagda på Ranängsgatan och Norra Ågatan, i närheten av hållplatsen Svingeln.

Telefon:

Telefontider:
Måndag-fredag:

031-333 20 60


08.30 - 11.30

E-post:

abf.vux@abf.se

Utbildningsledare YH

Plocica, Joanna, Utbildningsledare YH Studiehandledare på modersmål
E-post: joanna.plocica@abf.se

Lärare

Ahlqvist, Elisabeth, Lärare Sfi
E-post: elisabeth.ahlqvist@abf.se

Ahmed, Nihad, Lärare Matematik
E-post: nihad.ahmed@abf.se

Al-Rubaye, Sura, Lärare Sfi och Modersmålslärare
E-post: sura.al-rubaye@abf.se

Alestig, Jan, Lärare Handel
E-post: jan.alestig@abf.se

Andersson, Ann-Kristine, Lärare Sfi
E-post: ann-kristine.andersson@abf.se

Andersson, Willy, Lärare Sfi
E-post: willy.andersson@abf.se

Barck, Michaela, Lärare Svenska, Svenska som andraspråk samt Kommunikation
E-post: michaela.barck@abf.se

Bergqvist, Monica, Lärare Hotell- och evenemangsvärd, Lärling
E-post: monica.bergqvist@abf.se

Beslic, Arnela, Lärare Sfi
E-post: arnela.beslic@abf.se

Bilek Göransson, Anna, Lärare Engelska
E-post: anna.bilek-goransson@abf.se

Blomgren, Margareta, Lärare Naturkunskap och Biologi
E-post: margareta.blomgren@abf.se

Bra, Henda, Lärare Matematik
E-post: henda.bra@abf.se

Brodén, Anna-Karin, Lärare Svenska som andraspråk grund
E-post:
anna-karin.broden@abf.se

Brundin-Larsson, Sara, Lärare Sfi
E-post: sara.brundin.larsson@abf.se

Bruzelius, Andrea, Lärare Svenska som andraspråk, Skrivande och Litteratur
E-post: andrea.bruzelius@abf.se

Brändström, Åse, Lärare Engelska Gy och Grund
E-post: ase.brandstrom@abf.se

Cataldo, Malou, Lärare Sfi
E-post: malou.cataldo@abf.se

Christensen, Hanna, Samordnare ProVux
E-post: hanna.christensen@abf.se

David, Zorica, Lärare Matematik
E-post: zorica.david@abf.se

Engqvist, Björn, Lärare Engelska och Historia
E-post: bjorn.engqvist@abf.se

Eriksson, Peter, Lärare Svenska som andraspråk ProVux
E-post: peter.eriksson@abf.se

Fisekovic, Stela, Lärare Matematik och Naturkunskap
E-post: stela.fisekovic@abf.se

Grusmark, Linda, Lärare Sfi
E-post: linda.grusmark@abf.se

Hagberg, Linda, Lärare Svenska som andraspråk grund
E-post: linda.hagberg@abf.se

Hartigan Jansson, Eilish, Lärare Hotell
E-post: eilish.hartiganjanson@abf.se

Haxha, Fatime, Lärare Sfi
E-post: fatime.haxha@abf.se

Helin, Michael, Lärare Sfi
E-post: michael.helin@abf.se

Hermansson, Urban
, Lärare Dataämnen och Matematik samt Svesam
E-post: urban.hermansson@abf.se

Holmstrand, Gunbritt, Lärare Lärling Handel
E-post: gunbritt.holmstrand@abf.se

Ivert, Kerstin, Lärare Kurspaket Vård och omsorg
E-post: kerstin.ivert@abf.se

Janelöv, Edvin, Lärare Samhällskunskap och Psykologi
E-post: edvin.janelov@abf.se

Jóhannsson, Andri Geir, Lärare Engelska
E-post: andri.johannsson@abf.se

Johansson, Kathrin, Lärare Svenska som andraspråk
E-post: kathrin.johansson@abf.se

Johansson, Tomas, Lärare Lärling
E-post: tomas.g.johansson@abf.se

Koroknay, Edit, Lärare Sfi
E-post: edit.koroknay@abf.se

Krstic, Janna, Lärare Hotell- och evenemangsvärd, Lärling
E-post: janna.krstic@abf.se

Laiho Mattsson, Anneli, Lärare Svenska som andraspråk grund
E-post: anneli.laihomattsson@abf.se

Ljubicic, Zaklina, Lärare Sfi
E-post: zaklina.ljubicic@abf.se  

Margér, Eric, Lärare Svenska som andraspråk
E-post: eric.marger@abf.se

Molander, Ingela, Lärare Hotell
E-post: ingela.molander@abf.se

Mörck, Charlotta, Lärare Sfi
E-post: charlotta.morck@abf.se

Nilhag, Theresia, Lärare Kurspaket Vård och omsorg
E-post: theresia.nilhag@abf.se

Nilsson, Helena, Lärare stödundervisning Svenska som andraspråk
E-post: helena.nilsson@abf.se

Schneider, Christina, Lärare Kurspaket Vård och omsorg
E-post: christina.schneider@abf.se

Sjöqvist, Cecilia, Lärare Sfi
E-post: cecilia.sjoqvist@abf.se

Sjövall, Ulrika, lärare Kurspaket Vård och omsorg
E-post: ulrika.sjovall@abf.se

Ståhl, Lotta, Lärare Svesam och Engelska grund

E-post: lotta.stahl@abf.se

Strandberg, Anna, Lärare Sfi
E-post: anna.strandberg@abf.se

Svensby, Helen, Lärare Engelska grund
E-post: helen.svensby@abf.se

Svensson, Kristina, Lärare Sfi
E-post: kristina.svensson@abf.se

Sörquist, Patrick, Lärare Sfi
E-post: patrick.sorquist@abf.se 

Tärnvind, Emma, Lärare Sfi
E-post: emma.tarnvind@abf.se

van Reisen, Antonius, Lärare Sfi
E-post: antonius.vanreisen@abf.se

Wiberg, Sara, Lärare Sfi
E-post: sara.wiberg@abf.se

Wickenberg, Ulla, Lärare Svenska som andraspråk, Kurspaket Barn och fritid samt Kurspaket Vård och omsorg
E-post: ulla.wickenberg@abf.se

Yousif, Nahla, Modersmålslärare
E-post: nahla.yousif@abf.se

Zajaczkowska, Ewa, Lärare Matematik
E-post: ewa.zajaczkowska@abf.se

Praktikcoacher

Elm, Annica, Coach

E-post: annica.elm@abf.se

Karasin, Asli, Coach

E-post: asli.karasin@abf.se 

Jadonic, Mario, Coach
E-post: mario.jadonic@abf.se

Resursteam

Arega Nilsson, Susanne, Kurator
E-post: susanne.areganilsson@abf.se

Musli, Dzenita, Specialpedagog Sfi

E-post: dzenita.musli@abf.se 

Birgitta Meyer, Specialpedagog Gruv/Gy/Yrk
E-post: birgitta.meyer@abf.se

Studieservice

Alpsoy, Maria, Studieledare
E-post: maria.alpsoy@abf.se

Bornesparr, Maud, Studieledare
E-post: maud.bornesparr@abf.se

Brosten, Sofia, Studieledare
E-post: sofia.brosten@abf.se

Fisekovic, Mirjana, Studieledare
E-post: mirjana.fisekovic@abf.se

Hobballah, Salwa, Studieledare
E-post: salwa.hobballah@abf.se

Logan, Jessica, Studieledare
E-post: jessica.m.logan@abf.se

IT/Fastighet

Nilsson, Göte, IT-support
E-post: gote.nilsson@abf.se

Polievka, Zuzana, IT-Ansvarig
E-post: zuzana.polievka@abf.se

Romell, Stig, Vaktmästare, Fastighetsskötare
E-post: stig.romell@abf.se