Göteborg

Odinsgatan 17, 411 03 Göteborg (Odinsskolan)
Ranängsgatan 7-11, 416 64 Göteborg
Stampen, Norra Ågatan 10B, 416 64 Göteborg

Karta till Odinsskolan
Karta till Ranängsgatan
Karta till Stampen

Spårvagn 1, 3, 6 och 8. Hållplats Ullevi Norra. Gångavstånd från Centralstationen.

Här erbjuder vi ett brett utbud av kärn- och karaktärsämnen på grundläggande nivå och gymnasienivå. Vi har också utbildning i svenska för invandrare (sfi) samt yrkesutbildningar. Vissa av Odinsskolans kurser är förlagda på Ranängsgatan och Norra Ågatan, i närheten av hållplatsen Svingeln.

Telefon:

Telefontider:
Måndag–torsdag
Fredag

031-333 20 60


8.30–11.30, 13.00-16.00
8.30–11.30, 13.00-14.00

E-post:

abf.vux@abf.se

Lärare

Abdullahi, Sharif, Modersmålslärare
E-post: sharif.abdullahi@abf.se

Ahmed, Nihad, Lärare Matematik
E-post: nihad.ahmed@abf.se

Alestig, Jan, Lärare Ekonomi och Handel
E-post: jan.alestig@abf.se

Al-Rubaye, Sura, Lärare Sfi och Modersmålslärare
E-post: sura.al-rubaye@abf.se

Andersson, Klara, Lärare Samhällskunskap och Etnicitet och kulturmöten
E-post: klara.andersson@abf.se

Andersson, Willy, Lärare Sfi
E-post: willy.andersson@abf.se

Andersson, Yvonne, Lärare Sfi
E-post: yvonne.andersson@abf.se

Beslic, Arnela, Lärare Sfi
E-post: arnela.beslic@abf.se

Bilek Göransson, Anna, Lärare Engelska
E-post: anna.bilek-goransson@abf.se

Blomgren, Margareta, Lärare Naturkunskap och Biologi
E-post: margareta.blomgren@abf.se

Bra, Henda, Lärare Matematik
E-post: henda.bra@abf.se

Brandeby, Unni, Lärare Svenska 1, samt Läs- och skrivstöd
E-post: unni.brandeby@abf.se

Brodén, Anna-Karin, Lärare Svenska som andraspråk grund
E-post:
anna-karin.broden@abf.se

Brundin-Larsson, Sara, Lärare Sfi
E-post: sara.brundin.larsson@abf.se

Bruzelius, Andrea, Lärare Svenska som andraspråk, Skrivande och Litteratur
E-post: andrea.bruzelius@abf.se

Brändström, Åse, Lärare Engelska Gy och Grund
E-post: ase.brandstrom@abf.se

Cajander, Maud, Lärare Kurspaket Vård och omsorg
E-post: maud.cajander@abf.se

Cederblad, Kalle, Lärare Sfi
E-post:
kalle.cederblad@abf.se

Chamoun, Elixander, Lärare Engelska och Matematik
E-post: elixander.chamoun@abf.se

Christensen, Hanna, Lärare Svenska, Svenska som andraspråk och Religion
E-post: hanna.christensen@abf.se

Dahlborg-Persson, Christina, Lärare Handel
E-post: christina.dahlborgpersson@abf.se

David, Zorica, Lärare Matematik

E-post: zorica.david@abf.se

Delgado, Alia, Lärare Sfi
E-post: alia.delgado@abf.se

Einarsson, Johanna, Lärare Sfi
E-post: johanna.einarsson@abf.se

Engqvist, Björn, Lärare Engelska och Historia
E-post: bjorn.engqvist@abf.se

Fisekovic, Stela, Lärare Matematik och Naturkunskap
E-post: stela.fisekovic@abf.se

Grusmark, Linda, Lärare Sfi
E-post: linda.grusmark@abf.se

Gustavsson, Anna-Karin, Lärare Samhällskunskap och Internationella relationer
E-post: anna-karin.gustavsson@abf.se

Hallberg, David, Lärare Sociologi
E-post: david.hallberg@abf.se

Haxha, Fatime, Lärare Sfi
E-post: fatime.haxha@abf.se

Hermansson, Urban, Lärare Dataämnen och Matematik samt Svesam

E-post: urban.hermansson@abf.se

Holmén, Birgitta, Lärare Kurspaket Vård och omsorg
E-post: birgitta.holmen@abf.se

Holmstrand, Gunbritt, Lärare Lärling Handel
E-post: gunbritt.holmstrand@abf.se

Hostetter, Jenny, Lärare Sfi och Redaktör för Världen&Vi
E-post: jenny.hostetter@abf.se

Håkanson, Karin, Lärare Sfi
E-post: karin.håkanson@abf.se

Hägerland, Hanna, Lärare Sfi
E-post: hanna.hagerland@abf.se

Ivert, Kerstin, Lärare Kurspaket Vård och omsorg
E-post: kerstin.ivert@abf.se

Jansson, Annelie, Lärare Sfi
E-post: annelie.jansson@abf.se

Jóhannsson, Andri Geir, Lärare Engelska grund
E-post: andri.johannsson@abf.se

Johansson, Kathrin, Lärare Svenska som andraspråk
E-post: kathrin.johansson@abf.se

Johansson, Tomas, Lärare Lärling
E-post: tomas.g.johansson@abf.se

Kristoffersson, Cecilia, Lärare Sfi
E-post: cecilia.kristoffersson@abf.se

Krstic, Janna, Lärare Hotell-och evenemangsvärd, Lärling
E-post: janna.krstic@abf.se

Kustrimovic, Mirjana, Lärare Vård och omsorg
E-post: mirjana.kustrimovic@abf.se

Laiho Mattsson, Anneli, Lärare Svenska som andraspråk grund
E-post: anneli.laihomattsson@abf.se

Latvastenmäki, Hanna, Lärare Affärsjuridik, Företagsekonomi
E-post: hanna.latvastenmaki@abf.se

Leveau, Ulrika, Lärare Svenska som andraspråk grund, Svenska 1
E-post: ulrika.leveau@abf.se

Lindahl Svensson, Lina, Lärare Sfi
E-post: lina.lindahlsvensson@abf.se

Ljubicic, Zaklina, Lärare Sfi, Kurspaket Mat och Service i butik
E-post: zaklina.ljubicic@abf.se  

Medin, Elena, Lärare Affärskommunikation, Affärsjuridik
E-post: elena.medin@abf.se

Molander, Ingela, Lärare Hotell
E-post: ingela.molander@abf.se

Musli, Dzenita, Lärare Sfi

E-post: dzenita.musli@abf.se

Mörck, Charlotta, Lärare Sfi
E-post: charlotta.morck@abf.se

Navarro, Beatriz, Lärare Engelska grund
E-post: beatriz.navarro@abf.se

Nilsson, Cecilia, Lärare Kurspaket Vård och omsorg
E-post: cecilia.s.nilsson@abf.se

Nilsson, Linda, Lärare Svenska, Svenska som andraspråk, Religion, Retorik och Kommunikation
E-post: linda.nilsson@abf.se

Nordlund, Tina, Lärare Svenska som andraspråk
E-post: tina.nordlund@abf.se

Olausson, Ulf, Lärare Sfi
E-post: ulf.olausson@abf.se

Plocica, Joanna, Lärare Sfi
E-post: joanna.plocica@abf.se

Rehnqvist, Jessica, Lärare Naturkunskap
E-post: jessica.rehnqvist@abf.se

Simonsen, Rakel, Lärare Sfi
E-post: rakel.simonsen@abf.se

Sjöqvist, Cecilia, Lärare Sfi
E-post: cecilia.sjoqvist@abf.se

Solinger, Malin, Lärare Psykologi, Sociologi och Data-ork
E-post: malin.solinger@abf.se

Sparredal, Ulf, Lärare Svenska som andraspråk och Religion
E-post: ulf.sparredal@abf.se

Ståhl, Lotta, Lärare Svesam och Engelska grund

E-post: lotta.stahl@abf.se

Strandberg, Anna, Lärare Sfi, samt Kurspaket Mat och Service i butik
E-post: anna.strandberg@abf.se

Svensson, Kristina, Lärare Sfi
E-post: kristina.svensson@abf.se

Undevall, Lotta, Lärare Hotell
E-post: lotta.undevall@abf.se

van Reisen, Antonius, Lärare Sfi
E-post: antonius.vanreisen@abf.se

Vo Thanh, Cong, Stödlärare Matematik
E-post: cong.vothanh@abf.se

Wever-Randveer, Carina, Lärare Engelska, Svenska och Svesam
E-post: carina.wever-randveer@abf.se

Wiberg, Sara, Lärare Sfi
E-post: sara.wiberg@abf.se

Wickenberg, Ulla, Lärare Svenska som andraspråk, Kurspaket Barn och fritid, samt Kurspaket Vård och omsorg
E-post: ulla.wickenberg@abf.se

Yousif, Nahla, Modersmålslärare
E-post: nahla.yousif@abf.se

Zajaczkowska, Ewa, Lärare Matematik
E-post: ewa.zajaczkowska@abf.se

Åberg, Madeleine, Lärare Psykologi, Svenska och Sociologi, samt Kurspaket Barn och fritid
E-post: madeleine.aberg@abf.se

Praktikcoacher

Charafi, Nadja, Praktiksamordnare och Coach
E-post: nadja.charafi@abf.se

Elm, Annica, Coach
E-post: annica.elm@abf.se

Karasin, Asli, Coach

E-post: asli.karasin@abf.se 

Resursteam

Andersson, Tintin, Studie- och yrkesvägledare
E-post: tintin.andersson@abf.se

Arega Nilsson, Susanne, Kurator
E-post: susanne.areganilsson@abf.se

Jonsson, Ing-Britt, Specialpedagog Gruv/Gy
E-post: ing-britt.jonsson@abf.se

Lindén, Emma, Studie- och yrkesvägledare
E-post: emma.linden@abf.se

Studieservice

Alpsoy, Maria, Studieledare
E-post: maria.alpsoy@abf.se

Andersson, Sofia, Studieledare
E-post: sofia.andersson@abf.se

Askari, Dlsos, Studieledare
E-post: dlsos.askari@abf.se

Bornesparr, Maud, Studieledare
E-post: maud.bornesparr@abf.se

Bärlund, Camilla, Studieledare
E-post: camilla.barlund@abf.se

Delgado, Alia, Studieledare
E-post: alia.delgado@abf.se

Efraimsson, Stina, Studieledare
E-post: stina.efraimsson@abf.se

Logan, Jessica, Studieledare
E-post: jessica.m.logan@abf.se

Winge Pasquet, Sofia, Studieledare
E-post: sofia.pasquet@abf.se

IT/Fastighet

Moilanen, Paula, Vaktmästare
E-post: paula.moilanen@abf.se

Nilsson, Göte, IT-support
E-post: gote.nilsson@abf.se

Polievka, Zuzana, IT-Ansvarig
E-post: zuzana.polievka@abf.se

Romell, Stig, Vaktmästare, Fastighetsskötare
E-post: stig.romell@abf.se